Stopa bezrobocia w Polsce w 2004
Always Somewhere

Temat: PIESKI ujadają, a POLSKA idzie do przodu!!!
Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w maju 2004 roku W maju 2004 r. zarówno liczba zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego były mniejsze w porównaniu z kwietniem br. i majem ub. roku. Spadek bezrobocia w maju br. był wynikiem większej liczby osób wyrejestrowanych w porównaniu z liczbą nowych rejestracji. Mniej osób uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu. Do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy. W porównaniu do maja 2003 r. nieznacznie spadła liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja 2004 r. wyniosła 3092,5 tys. osób (w tym 1599,1 tys. kobiet) i była niższa o 81,3 tys. osób (o 2,6%) niż przed miesiącem oraz mniejsza o 67,1 tys. (o 2,1%) od liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem (w maju 2003 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 86,5 tys. osób, tj. o 2,7%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 41,2% mieszkało na wsi. W stosunku do kwietnia 2004 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w podkarpackim (o 3,7%), podlaskim (o 3,6%), małopolskim i opolskim (po 3,5%), łódzkim (3,3%) oraz kujawsko- pomorskim...
Źródło: mp.nethit.pl/viewtopic.php?t=1091Temat: PALIWO po 4 zł!!
" />Ogólnie rzecz biorąc ten rok był bardzo udany. Mamy niskie bezrobocie, 14,8% jest rewelacyjnym wynikiem w porównaniu do 20% za rządów SLD. Jeśłi ktoś mówi, że bezrobocie spadło ze względu na wyjazdy za granicę, to jest lekko ułomy i nie rozumie w ogóle na czym rzecz polega. Mamy niską inflację. Stopy procentowe na poziomie 4% są najniższym wynikiem od wielu lat. Jest sporo sukcesów tylko się o tym nie mówi. W Polsce mamy negatywną kampanię w TV i mówi się tylko o niepowodzeniach, często kłamiąc bądź przekręcając fakty. Polska weszła do UE w 2004 roku, i od tamtej pory ludzie już wyjeżdżali i do dzisiaj się już 2 miliony nazbierało. To nie jest tak, że odkąd Kaczyńscy zaczęłi rządzić to nastąpiła masowa emigracja. Polityka zagraniczna wobec Rosji jest słuszna. Z Kremlem trzeba dosyć twardo rozmawiać i jak widać odnosi to sukces. Prezydent Kaczyński dostał bardzo przyjazny list z życzeniami od Prezydenta Rosji. Gdyby Polska...
Źródło: bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3300


Temat: Słowacja - wzór dla Polski
importowy - dewaluacja korony - obniżka podatku od firm z 40 do 29 % - szybka prywatyzacja - od 1 stycznia 2004 Słowacy wprowadzili 19% podatek jednolity VAT, CIT i PIT - jedna stawka zastąpiła 21 poprzednich - zlikwidowano wszelkie formy podwójnego opodatkowania i ulgi podatkowe - miesięczne dochody najbiedniejszych nie są opodatkowane - reforma opieki społecznej (zmuszono bezrobotnych do szukania pracy ... Prognozy wzrostu gospodarczego na 2005 - Słowacja 4,9 Polska 4,4 na 2006 - Słowacja 5,2 Polska 4,5 Wyniki po III kwartale na Słowacji PKB + 6,2% Produkcja przemysłowa + 5,7 % Stopa bezrobocia 16% (najniższa od 6 lat) Deficyt finansów nie przekroczył 3,85 % Inflacja 2,8% Prywatny sektor wytworzył 89,6 % PKB I wszystkiemu "winien" Ivan Miklosz, taki słowacki Balcerowicz. Sami wyciągnijcie wnioski. Okazuje się, że pluszaki znikają tylko w Polsce.
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=442


Temat: Bezrobocie
MPiPS: bezrobocie w czerwcu 05.07.2007, 13:38 MPiPS: bezrobocie w czerwcuStopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 2007 roku 12,4 proc. i w porównaniu do maja spadła o 0,6 punktu procentowego - podało w komunikacie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,3 do 0,8 punktu - odnotowano we wszystkich województwach. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2007 wyniosła 1 mln 896 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca maja 2007 r. spadła o 89 tys. osób (4,5 proc.). Od początku roku liczba bezrobotnych spadła o 413,4 tys. osób, tj. o 17,9 proc. W okresie styczeń-czerwiec roku ubiegłego spadek bezrobocia wyniósł 285,4 tys. osób (10,1 proc.), był zatem znacznie słabszy. Spadek odnotowany w czerwcu 2007 roku był większy niż odnotowany w 2005 i 2004 roku. Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwie opolskim (o 5,8 proc. czyli o 2,9 ... po wiosennym ożywieniu na rynku pracy notowano wzrost bezrobocia, głównie ze względu na rejestracje absolwentów szkół, którzy nie mogli znaleźć zatrudnienia. Jednak od 2003 roku, choć urzędy pracy rejestrują w tym okresie bezrobotnych - głównie kobiety, kończące szkoły wyższe, policealne i licealne - ogólna liczba bezrobotnych maleje. Przyczyniają się do tego prace sezonowe w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie czy budownictwie. Część osób znajduje pracę subsydiowaną ze środków Funduszu Pracy lub EFS, a część wyjeżdża do pracy za granicę. tytuł : MPiP oprac. : Grzegorz Gacki / Polska.pl
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=66


Temat: Kącik gospodarczo-ekonomiczny
Za dziennikiem zachodnim Sytuacja gospodarcza w Polsce szybko się pogarsza. Zdolność firm do regulowania swoich zobowiązań finansowych znacząco się obniżyła, nasilają się zatory płatnicze, wskaźniki nastrojów w biznesie pogarszają się szybciej niż w okresie poprzedzającym polską "recesję" lat 2001-2002, firmy planują zwolnienia i maleje liczba ofert pracy. Wiele banków planuje na przyszły rok ograniczenie akcji kredytowej dla przedsiębiorstw i zwiększenie marż kredytowych. Dlatego wtorkowa obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 0,75 pkt proc. niewiele zmienia, bo wzrost marż z nawiązką zniweluje tę obniżkę. W Polsce jesteśmy w przeciwfazie do reszty świata - półtora roku temu średnia stopa procentowa banku centralnego w USA, strefie euro i Wielkiej Brytanii wynosiła ponad 5 proc., a w Polsce 4,5 proc. Dzisiaj w tamtych krajach stopa procentowa spadła do poziomu średnio 1,5 proc., w Polsce wzrosła do 5 proc. Gdy inni szybko obniżają stopy procentowe, obawiając się ciężkiej recesji i deflacji, my żyjemy w złudnym przekonaniu, że na ... spodziewać się spadku popytu na polski eksport, co będzie oznaczało ograniczenie lub wygaszenie produkcji i zwolnienia pracowników. Zatem silnik eksportowy przestanie napędzać polską gospodarkę w przyszłym roku. Niestety nie najlepiej jest ... upadku Lehman Brothers firmy w Polsce już ograniczały inwestycje. Ich spadek w Polsce w czasie "recesji" lat 2001-2002 wyniósł kilkanaście procent i utrzymał się przez kilka kwartałów, w 2009 roku pomimo ... rosła w tempie dwucyfrowym, od sierpnia wzrasta w tempie jednocyfrowym, a w listopadzie urosła tylko o 2,7 proc. Znaczące spowolnienie wzrostu wynagrodzeń, trudniejszy dostęp do kredytu i wzrost bezrobocia (w listopadzie ... Rybiński Autor jest partnerem w Ernst & Young, był wiceprezesem NBP w latach 2004-2008 POLSKA Dziennik Zachodni http://finanse.wp.pl/kat,102634,title,Gosp...,wiadomosc.html I bez głupich uwag o bogu proszę, gdyż nie wiem co będzie za...
Źródło: forumcm.net/index.php?showtopic=363


Temat: Polska gospodarka
które razem z nami weszły do UE i w ostatnich latach rozwijały się szybciej. Przygotowany na XVI Forum Ekonomiczne raport o postępach w transformacji nie stawia Polski w korzystnym świetle. W ostatnich 5 latach z pozycji lidera wzrostu staliśmy się outsiderem. Jeśli bowiem w połowie lat 90. tempo rozwoju gospodarczego Polski sięgało 7 proc., a w publikacjach OECD określano nas szybującym orłem ... Na początku 2005 roku zarejestrowanie własności zajmowało w Polsce aż 197 dni, podczas gdy w Czechach 123 dni, na Węgrzech 78, na Słowacji 17, a na Litwie zaledwie 3. Gorzej wygląda obieg dokumentów: przy rejestracji działalności polskie firmy składają ich najwięcej - średnio 10, podczas gdy na Węgrzech i w Estonii wystarczy 6, na Łotwie 7, a na Litwie 8. Podobnie jest z dokumentami do zarejestrowania własności: w Polsce potrzebnych jest średnio 6, w Czechach 4, na Litwie tylko 3. Polscy przedsiębiorcy mają zdecydowanie gorsze możliwości dochodzenia swoich praw w sądach gospodarczych. Najpierw ... prawie 1000 dni. Sprawność sądownictwa gospodarczego, podobnie jak przepisy prawa, stopień obecności państwa w gospodarce i system podatkowy to niektóre z wymienionych w raporcie czynników określających zakres wolności gospodarczej, będącej wyznacznikiem postępu w transformacji. Wśród państw naszego regionu wskaźnik wolności gospodarczej dla Polski należy do najniższych. W obejmującym 157 krajów rankingu, opracowanym przez Heritage Foundation, znaleźliśmy się dopiero na 41 miejscu (2006 rok). Wyprzedzają nas wszystkie kraje regionu, które razem z nami przystępowały do Unii Europejskiej. Nieodporni na korupcję Poszerzaniu wolności gospodarczej nie sprzyja korupcja. Tymczasem, według wyliczeń Transparency International, Polska została w ubiegłym roku sklasyfikowana na 70 miejscu (na 158 państw) w rankingu odporności na korupcję i był to wynik gorszy niż w roku 2004, kiedy to zajmowaliśmy miejsce 67. Lepiej w rankingu ... rynków papierów wartościowych). Słabością polskiej gospodarki są jednak niskie nakłady na rozwój nowoczesnych technologii, co ogranicza zdolność do innowacji. Jednym z jej mierników jest udział wysoko przetworzonych wyrobów w eksporcie. Okazuje się, że wśród ośmiu nowych członków UE, Polska jest w tej kategorii na ostatnim miejscu (3 proc.), podczas gdy na Węgrzech udział eksportowanych wyrobów high-end wynosi 29 proc., w Estonii 14 proc., a w Czechach 13 proc. Znacznie lepiej niż sąsiedzi radzimy sobie z inflacją. 2,1-procentowa stopa inflacji w roku 2005 była jedną z najniższych w grupie państw Europy Środkowej. Ale raport wskazuje, że restrykcyjna polityka pieniężna, przyczyniła się do osłabienia wzrostu gospodarczego i zwiększenia bezrobocia. Polska ma najwyższą stopę bezrobocia spośród nowych członków Unii Europejskiej, choć jej poziom spada (z 19,1 proc. w roku 2004 do 17,6 proc. w roku 2005). Nasi sąsiedzi mają jednak bezrobocie blisko dwukrotnie niższe, także z tendencją malejącą. Kłopoty z dyscypliną Dużo lepiej od nas radzą sobie także ... przyspieszyły z 4,7-proc. wzrostem PKB w roku 2004 do 6 proc. w 2005, Estonia z 7,8 proc. do 9,6 proc., Łotwa z 8,3 proc. do 10,2 proc., a Słowacja z 5,5...
Źródło: obywatelski.slupsk.pl/forum/viewtopic.php?t=1511


Temat: RYNEK KASOWY /AKCYJNY/ - CO SIĘ DZIEJE?
w strefie euro wzrósł do 47,7 pkt, co oznacza, że pozostał w strefie wskazującej na spowolnienie w tym względzie * Cotygodniowe dane o liczbie nowych bezrobotnych w USA wykazały wzrost o ... się na wyraźny wzrost kilku największych spółek z naszego parkietu. Znaczenie informacji o wzroście PKB wzmacniały nieco lepsze od spodziewanych dane o liczbie nowych bezrobotnych. Trudno jednak nie dopatrywać się w ... wydaje się, żeby nasz parkiet mógł wykonać większy ruch w górę. Dziś na rynkach 29 sierpnia 2008 r.: * Wzrost PKB w Polsce wyniósł w II kwartale 5,8%, nieco więcej niż oczekiwano * Indyjski PKB wzrósł w II kwartale o 7,9%, najmniej od 2004 r. * Prognoza sierpniowej inflacji CPI w strefie euro * Stopa bezrobocia w strefie euro w lipcu *...
Źródło: forum.invest24.pl/viewtopic.php?t=1035


Temat: Gospodarka - Polska
KOMENTUJE DLA GP STANISŁAW NIECKARZ, członek Rady Polityki Pieniężnej Rozwój gospodarki nie przekroczył naszych możliwości Ostatnio upowszechniane są oceny, że polska gospodarka rozwija się w tempie przewyższającym potencjalne możliwości (występuje luka ... ze znalezieniem pracowników stopa bezrobocia jest - obok Słowacji - najwyższa w UE. Wskazuje to na skalę niewykorzystanych możliwości wytwórczych, które tkwią w zasobach pracy. Cały czas stopa bezrobocia jest też wyższa od naturalnej stopy bezrobocia, co powinno sprzyjać łagodzeniu wzrostu kosztów pracy. Wzrost inwestycji i niewykorzystane możliwości podaży pracy wskazują, że przez co najmniej dwa lata potencjał wytwórczy powinien się wyraźnie ... i względnie bezpieczne. A jakie są widoki utrzymania tej równowagi na przyszłość? Oceny mogą być różne. STANISŁAW NIECKARZ od 2004 roku członek RPP, wcześniej pierwszy zastępca prezesa NBP (1980-1982) http://www.gazetaprawna.pl/?action=show ......
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: To do Ciebie, lewaku!
Źródło: http://republika.pl/socjalizm/lewak.htm To do Ciebie, lewaku! Sytuację polskiej lewicy określa 5 zasadniczych elementów: 1.Sytuacja materialna klasy pracowniczej Jest ona fatalna. Stopa bezrobocia wynosi oficjalnie w Polsce 18,7 procenta (a oczywiście w rzeczywistości jest wyższa gdyż wiele osób straciło już prawo do zasiłków). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 38,6 miliona obywateli Polski liczba ludności żyjącej w granicach minimum egzystencji wynosi 4 mln ... być zwiastunem jakiegoś odrodzenia w ruchu związkowym okazało się pomyłką - patrz start Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP) z prawicowej listy OKO w wyborach europejskich 2004 i rozkład tej grupy związkowej. Idea ... by nie wypaść z rządu za radykalne podniesienie sprawy prawa do aborcji. Po drugie UP rozwija sojusz z małymi partyjkami lewicowymi głównie bliskimi socjaldemokracji (Polska Partia Pracy, APP "Racja", DPL, PPS), ... głupoty lecz co gorsza w interesie prawicy). Ale i tak był to największy sukces w poszukiwaniu jedności lewicy antykapitalistycznej w Polsce po 1989 roku. Wspólne spotkania, wspólna platforma programowa, przymiarki do wspólnej kampanii wyborczej. Realia są więc takie, że po 16 latach możliwości działania w warunkach legalnych polska lewica antykapitalistyczna nie jest w stanie usiąść przy stole i wygenerować: 1.funkcjonalnej struktury umożliwiającej ... Wlk. Brytanii, Irlandii. W Polsce chętnych do powielenia tego schematu brakuje. Partykularne interesy poszczególnych organizacji przesłaniają interes lewicy antykapitalistycznej jako całości i interesy klasy pracowniczej. Jesienią 2005 roku powinny odbyć się ... dotychczasowego kapitalistycznego rządu. Stan ruchu pracowniczego w Polsce jest fatalny. Ale gdyby lewica antykapitalistyczna podjęła trud jedności i zaistnienia w społecznej świadomości sprawy mogłyby ruszyć z miejsca. Zadanie nie jest łatwe....
Źródło: fdlbc.nethit.pl/viewtopic.php?t=226


Temat: Proszę o pomoc z polityki gospodarczej
wyraźna poprawa sytuacji materialnej polskich rolników 3. W UE występują następujące zależności: im niższy jest poziom rozwoju gospodarczego kraju tym niższy jest wskaźnik deficytu budżetowego w relacji do PKB 4. Spadek kursu złotego sprzyja wzrostowi stopy inflacji w Polsce 5. Wejście Polski do strefy euro… możliwość oddziaływania naszego państwa na gospodarkę za pomocą polityki pieniężnej 6. Im mocniejszy będzie złoty w stosunku do euro w momencie przystąpienia Polski do UE U Monetarnej tym bardziej konkurencyjne będą polskie produkty na rynkach zagranicznych 7. Dla obniżenia bezrobocia w Polsce dużo większe znaczenie miałoby obniżenie najniższej stawki od podatku doch osobistych niż obniżenie stawki najwyższej 8. W większości krajów UE wprowadzono już liniowy podatek od doch osobistych 9. Po wejściu Polski do UE nastąpił wzrost obrotów handlowych z innymi krajami członkowskimi oraz wzrost doch budżetu państwa z tyt ceł. 10. Znaczny spadek bezrobocia w Polsce w latach 2005-2006 wynika z migracji zarobkowej Polaków 11. Spadek wartości złotego w stos do euro wpłynąłby dodatnio na wielkość polskiego eksportu do UE 12. Jeżeli wzrost bezrobocia spowodowałby zwiększenie kosztów pracy to przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć sprzedaż swoich produktów i usług na krajowym rynku 13. Czynnikiem który hamując napływ inwestycji zagranicznych do polski jest to że mamy jedna najwyższych w UE stawek opodatkowania z doch osób prawnych CIT 14. Polska ma jeden z niższych w UE wskaźników udziału podatków PKB 15. Trwają …wzr długu pub.. jak zlikwidować def budżetowy 16. Koszt pracy w Polsce jest kilkakrotnie niższy niż w 15 krajach Członkowskich UE 17. Zgodnie z obietnicami wyborczymi Pis obecna koalicja obniżyła stawki podatku od dochodów osobistych. II. TEST WYBORU MOŻE BYĆ KILKA POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 1. W ostatnich kilku latach w polskiej gospodarce a) wynagrodzenia rosły w podobnym tempie jak wydajność pracy w wyniku czego efektywny i jednostkowy koszt pracy w zasadzie nie zmienił ... pracy 2. Stopy % NBP ustalane są przez: a) Radę Polityki Pieniężnej b) Zarząd NBP w porozumieniu z zarządem Europejskiego BC c) Prezesa NBP d) Prezesa NBP porozumieniu z ministrem finansów 3. Wg danych GUS tempo wzrostu ... 2005 d) zmniejszyło się w porównaniu ze ST wzr w 2005. 4. Bank Centralny może zmniejszać podaż pieniądza a) przez obniżenie stopy realnej opodatk banków komercyjnych b) komercyjnych przez obniżenie swojej stopy redyskontowej c) sprzedaż rządowych papierów wartościowych d) wszystkie wymienione działania 5. Do instrumentów polit gosp można zaliczyć wszystkie niżej wymienione zmienne z wyjątkiem: a) kontyngenty importowe b) płaca minimalna c) stopy % banków komercyjnych d) cło e) podatki 6. Operacje otwartego rynku polegają ... w porozumieniu z europejskim BC c) Rynek walutowy d) Rada polityki Pieniężnej e) Rada banku w porozumieniu z rządem 8. Podstawowe stopy % NBP mieszczą się w przedziałach a) 2,5-5,5 % b) 3-6 c) 5,25-8,5 d) 6,5-9 e) 7,75-10,5 9. W okresie od stycznia do sierpnia 2006 r podstawowe stopy procentowe zostały: a) obniżone o 0,5 punktu % b) utrzymane na stałym poziomie c) zwiększone o 0,75 punkt % 10. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2006 r wyniosła: a) 15,7 b) 16,5 c) 17,3 d) 18,1 11.W okresie 92-2005 stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła poniżej 10% w porównaniu do listopada roku a) 92 b) 95 c) 98 d) 2001 e) 2006 12. Inflacja średnia roczna w Polsce w 2005 r wyniosła: a) 0,7 b) 1,4 c) 3,5 d) 4,2 13. Obniżki stawki podatku od dochodów osób prawnych cit z 27 do 19% dokonała koalicja: a) AWS UW b) SLD PSL c) samoobrona LPR 14. W budżecie państwa na 2006 r ustalono, że deficyt budżetowy w Polsce nie może przekroczyć A) 30,5 mld B) 35 mld c)38,5 mld D) 43,5 mld e) 52 mld 15. Tempo wzrostu PKB w I połoweie 2006 jest na podobnym poziomie cow roku a) 95-97 b) 2000-2002 c) 2002 d) 2004...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=5948
© Always Somewhere design by e-nordstrom